1. Bạn đã bao giờ cảm thấy cáu kỉnh vì đã học rất nhiều thời gian mà không thu được gì chưa?
 2. Bạn không chắc chắn về cách phù hợp để chuẩn bị cho các lớp học của mình?
 3. Bạn đã bao giờ cảm thấy rằng bao nhiêu công việc bạn bỏ ra không phản ánh được điểm số hoặc đánh giá mà bạn nhận được?
 4. Có vẻ như bạn chỉ nhớ được một phần nhỏ của tài liệu đã học không?

Khi học cách học thành công, không có giải pháp chung nào phù hợp với tất cả. Mỗi người đều có những kỹ năng khác nhau, vì vậy việc lựa chọn những gì phù hợp với bạn và những gì không phù hợp với bạn là rất quan trọng. Dưới đây là một số mẹo để nâng cao kỹ năng học tập của bạn:

 1. Đặt mục tiêu có thể đạt được
 2. Ghi chú và xem lại ghi chú
 3. Nghỉ ngơi đầy đủ
 4. Tham gia nhóm học tập hoặc đối tác học tập
 5. Sử dụng thẻ Flash và các công cụ hữu ích khác như Bản đồ tư duy
 6. Kiểm tra trước, tự kiểm tra trắc nghiệm, xem lại giấy kiểm tra trước đây
 7. Phân phối công việc đồng đều
 8. Lập lịch học thực tế
 9. Trang bị cho khu vực học tập của bạn
 10. Vào lớp và đặt câu hỏi