Đôi khi bạn có thể thấy rằng ảnh trông không ổn định, sau khi chèn trực tiếp từ thư viện. Trong video này, bạn có thể xem cách hoán đổi ảnh giữa các khung trong ảnh ghép của mình.

Các bước như sau;

  1. Di con trỏ đến ảnh bạn muốn hoán đổi
  2. Nhấp trực tiếp vào nút “mũi tên”
    Làm Thế Nào Để Hoán Đổi Ảnh Giữa Các Khung?
  3. Kéo đến ảnh bạn muốn hoán đổi

Bạn có muốn tạo ảnh ghép của riêng mình bây giờ không? Hãy dùng thử mô hình hình ảnh trực tuyến miễn phí của trình tạo ảnh ghép ngay bây giờ và đây là một số mẫu bạn có thể sử dụng trực tiếp !!!

Greenery Inspiration Mood Board

Bảng tâm trạng hai giai điệu

My Perfect Baby Photo Collage

Cây gia đình lá mùa thu