“Sáng tạo chỉ là kết nối mọi thứ. Khi bạn hỏi những người sáng tạo rằng họ đã làm điều gì đó như thế nào, họ cảm thấy hơi có lỗi vì họ đã không thực sự làm điều đó, họ chỉ nhìn thấy một cái gì đó. ”

Steve Jobs

Không nghi ngờ gì khi chúng ta đăng nhập Facebook hoặc sử dụng điện thoại thông minh, hầu hết mọi người đều muốn biết rằng những người như Mark Zuckerberg và Steve Jobs đã thay đổi thế giới của chúng ta với những hiểu biết tưởng như đơn giản nhưng đáng kinh ngạc và những khái niệm mang tính cách mạng mới. Từ iPhone đến Facebook, từ eBay đến Amazon, từ Yahoo đến Google, đây là những ý tưởng thông minh, nhưng chỉ là những khái niệm đơn giản. Tại sao chúng ta không thể nghĩ về chúng?

Câu trả lời là bạn có thể! Bạn cũng có thể có những suy nghĩ mới của riêng mình, có thể thay đổi cách chúng ta làm việc và thực hiện công việc. Nó không khó và không thể. Điều bạn cần làm là suy nghĩ một cách sáng tạo và trở thành một người có tư duy thông minh.

  1. Hãy cởi mở với những quan điểm khác nhau
  2. Hãy xem xét đối số một cách nghiêm túc
  3. Đặt câu hỏi và lắng nghe câu trả lời
  4. Biết những gì bạn không biết
  5. Hãy tự mình ra khỏi đó và nhìn ra thế giới
  6. Nghiên cứu và tìm hiểu những thứ mới
  7. Thiền

How To Think Smart Infographic