Trong Visual Paradigm Online, bạn có thể thoải mái tạo ảnh ghép với hàng trăm tổ hợp lưới ảnh. Bạn có thể dễ dàng chọn bất kỳ loại lưới ảnh nào mà bạn thích, sau đó thêm hình ảnh vào ảnh ghép. Đây là phần trình diễn cách thêm hình ảnh vào lưới ảnh đã chọn. Dưới đây là các bước bạn có thể dễ dàng làm theo:

1. Trước tiên, bạn có thể nhấp chuột phải vào lưới ảnh mà bạn đã chọn. Sau đó chọn “Hình ảnh nguồn cấp dữ liệu” trên danh sách.

2. Một cửa sổ duyệt tập tin sẽ xuất hiện, sau đó bạn có thể nhấp vào “Thiết bị của tôi”.

3. Bây giờ bạn có thể nhập các hình ảnh mà bạn sẽ sử dụng để ghép ảnh từ thiết bị của mình. Sau đó nhấp vào “Mở” sau khi chọn hình ảnh.

5. Hình ảnh đã chọn của bạn từ thiết bị sau đó sẽ được xem trước trên trang. Bạn có thể nhấp vào “OK” nếu bạn hài lòng với lựa chọn hình ảnh.

4. Vì vậy, những hình ảnh mà bạn đã chọn để ghép ảnh sẽ được đặt trên mỗi lưới ảnh. Và bây giờ bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh một cách tự do.