Khi bạn lập sơ đồ với nhiều mặt hàng, bạn có thể gặp khó khăn trong việc thay đổi số lượng hàng loạt nếu tên mặt hàng. Đây là lý do tại sao chúng tôi có chức năng “tìm và thay thế” để bạn có thể thay đổi tên ngay lập tức. Tạo sơ đồ của bạn một cách dễ dàng với Visual Paradigm Online . Trong video này, bạn có thể xem cách sử dụng chức năng ‘Tìm và Thay thế’ trong thiết kế của mình.

Các bước thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào biểu tượng “kính lúp” trên thanh menu
  2. Chèn tên mục “hiện tại” vào hộp văn bản phía trên và tên mục “mới” vào hộp văn bản phía dưới
  3. Nhấp vào “thay thế” để thay thế nội dung từng mục
  4. Để thay thế nội dung hàng loạt, hãy nhấp vào nút “thay thế tất cả”
    Cách sử dụng chức năng 'Tìm và thay thế'
  5. Sau khi thay thế mặt hàng, hãy nhớ nhấp vào lưu