Để tạo thiết kế trong Visual Paradigm Online, bạn có thể xem trước từng trang thiết kế ở phía bên tay phải bằng cách cuộn xuống danh sách trang một cách rõ ràng. Nếu bạn đang tạo một cuốn sách, đôi khi bạn có thể cần thiết kế hình ảnh sẽ đi qua hai trang. Có một cách thuận tiện để tạo điều kiện cho bạn đọc là ghép hai trang lại với nhau. Dưới đây là các bước đơn giản để bạn xem trước các trang sách cạnh nhau một cách thoải mái.

1. Trước tiên, bạn có thể nhấp vào bất kỳ trang nào trong danh sách trang.

2. Tiếp theo, bạn có thể nhấp vào  nút trang “Double”  ở đầu danh sách trang.

3. Tất cả các trang thiết kế của bạn trong danh sách sau đó sẽ tự động được căn chỉnh thành các trang kép và bạn có thể xem các trang cạnh nhau ngay bây giờ. Bạn cũng được phép tự do chuyển bản xem trước từ trang đôi sang trang đơn để xem trước (nhấp vào nút trang “Đơn”  và  “Đôi”  ).