“Từ Trái đất đến Mặt trăng”, một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng năm 1865 của tiểu thuyết gia người Pháp Jules Verne, là một trong những khái niệm sớm nhất về cuộc đổ bộ lên Mặt trăng.

Phi hành gia lên Mặt trăng

Hạ cánh lên mặt trăng có nghĩa là hạ cánh trên mặt trăng bằng tàu vũ trụ không người lái hoặc trực tiếp có người lái. Cho đến nay, chỉ có Hoa Kỳ, Liên Xô cũ và Trung Quốc đã gửi thành công tàu thăm dò không gian lên mặt trăng, và duy nhất Hoa Kỳ đưa phi hành gia lên mặt trăng thành công.

“Một bước nhỏ” và những câu trích dẫn đáng chú ý khác về cuộc đổ bộ lên mặt trăng ”- Armstrong

Hành trình tàu vũ trụ trong giai đoạn đầu

Trong số đó, Hoa Kỳ đã thực hiện sáu sứ mệnh có người lái lên mặt trăng trong chương trình Apollo. Tàu Luna 2 của Liên Xô là tàu thăm dò đầu tiên hạ cánh lên mặt trăng khi nó đâm vào nó vào tháng 9 năm 1959.

Con người đầu tiên trên Mặt trăng

Vào tháng 7 năm 1969, Apollo 11 hạ cánh trên mặt trăng. Phi hành gia Neil Armstrong trở thành người đầu tiên trong lịch sử hạ cánh trên mặt trăng.

Neil Alden Armstrong  là một phi hành gia và kỹ sư hàng không người Mỹ, và là người đầu tiên đi bộ trên Mặt Trăng. Ông cũng là một phi công hải quân, phi công thử nghiệm và giáo sư đại học.

Journey To The Moon Infographic

Lần cuối cùng thứ hai

Lần cuối cùng (thứ hai) Hoa Kỳ rời khỏi bề mặt mặt trăng là vào tháng 12 năm 1972 và là quốc gia duy nhất đã thực hiện thành công sứ mệnh lên mặt trăng cho đến nay, cho đến gần đây khi tàu vũ trụ của Trung Quốc hạ cánh lên mặt trăng vào năm 2019.

2019 Tàu vũ trụ Chang’E-4 của Trung Quốc

Vào ngày 3 tháng 1 năm 2019, tàu vũ trụ Chang ‘e-4 của Trung Quốc lần đầu tiên hạ cánh xuống phía bên kia của mặt trăng. Trước đó, tất cả các cuộc đổ bộ mềm đều ở phần trước của mặt trăng.