Hệ thống Tuyển sinh Chương trình Đại học Liên kết (JUPAS) là một chương trình và lộ trình nộp đơn chính được thiết kế để hỗ trợ sinh viên có kết quả Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Trung học (HKDSE) của Hồng Kông, để đăng ký nhập học vào Ủy ban Tài trợ Đại học (UGC) – bằng Cử nhân được tài trợ và Các chương trình cấp bằng Cao đẳng / Cao đẳng.

Khi học sinh chọn các khóa học thông qua JUPAS, các em cần hiểu rõ khả năng, sở thích và tham vọng của mình. Đồng thời, các em cũng nên kiểm tra thông tin về trường đại học và phân tích triển vọng nghề nghiệp tương lai của mình.

  • Mối quan tâm cá nhân nên được xem xét chính  – Tránh miễn cưỡng tham gia các môn học không quan tâm hoặc tham gia vào các công việc không hứng thú trong tương lai
  • Biết khả năng của mình có đáp ứng được yêu cầu tuyển sinh của khóa học hay  không – Nếu sở thích và năng lực cá nhân đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của khóa học, sinh viên có thể tự tin lựa chọn một cách tự nhiên; ngược lại, nếu sở thích và năng lực cá nhân không hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu tuyển sinh thì nên cân nhắc các khóa học có tính chất tương tự để tăng cơ hội trúng tuyển vào các khóa học phù hợp.
  • Hiểu “Tuyển sinh chung” và “Tuyển sinh theo chủ đề”  – Nhiều tổ chức đã thay đổi nhiều khóa học từ tuyển sinh chung thành “tuyển sinh theo môn học” và các môn học riêng lẻ có thể được nhận thông qua cả “tuyển sinh lớn” và “đăng ký theo môn học”.
  • Lựa chọn và Xếp hạng  – Sinh viên phải nghiên cứu kỹ thông tin về khóa học của cơ sở và đưa ra lựa chọn và xếp hạng khóa học phù hợp nhất.

JUPAS Preparation Infographic

Đồng thời, các cơ sở khác cũng đang tích cực xem xét việc xét tuyển những thí sinh chưa đáp ứng điều kiện đầu vào tối thiểu đối với các môn học riêng lẻ nhưng có kết quả tốt các môn học khác. Học sinh cần chú ý hơn đến các thông tin liên quan để có thể điều chỉnh chiến lược lựa chọn.