Sự hài lòng trong công việc nói chung đề cập đến nhận thức của một người về bản thân công việc và các khía cạnh liên quan của nó, bao gồm môi trường làm việc, tình trạng làm việc, phong cách làm việc, căng thẳng trong công việc, thách thức, tiền lương, cơ hội thăng tiến, lợi ích phụ, an ninh công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp và giám sát viên, v.v … Không nghi ngờ gì khi mọi người không hài lòng với công việc của họ, hiệu suất làm việc của họ bị ảnh hưởng, chưa kể đến chất lượng cuộc sống của họ.

Tầm quan trọng của sự hài lòng trong công việc

Sự hài lòng trong công việc không chỉ tác động đến người lao động mà còn ảnh hưởng đến các công ty mà họ hoạt động. Những người lao động không hài lòng phải đối mặt với năng suất thấp hơn, kết quả kém hơn, căng thẳng và tỷ lệ nghỉ việc cao hơn.

Các yếu tố chính để cải thiện sự hài lòng trong công việc

Sự hài lòng trong công việc nói chung của nhân viên là kết quả của sự kết hợp của nhiều yếu tố và phần thưởng bằng tiền chỉ là một trong số đó. Vai trò của ban lãnh đạo trong việc cải thiện sự hài lòng trong công việc của nhân viên là đảm bảo rằng môi trường làm việc tích cực, tinh thần cao và nhân viên có đủ nguồn lực cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng trong công việc là:

 • Môi trường làm việc.
 • Chính sách và Thực tiễn Công bằng.
 • Tổ chức với Tương lai tươi sáng.
 • Sự đánh giá cao và sự tôn trọng.
 • Mức lương và chế độ đãi ngộ tốt.
 • Triển vọng thăng tiến.
 • Cảm giác Thuộc về.
 • Cảm giác được quan tâm.
 • An toàn và Bảo mật Công việc.
 • Sở thích cá nhân Và Sở thích.
 • Sự tôn trọng từ Đồng nghiệp.
 • Mối quan hệ với Giám sát viên.
 • Phát triển nhân viên
 • Tính linh hoạt và tự chủ
 • Bản chất công việc.