Khi tạo sơ đồ, đôi khi chúng ta có thể cần giải thích các yếu tố bằng một sơ đồ khác. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thêm một liên kết đến phần tử đó để người khác có thể nhấp vào và đọc một sơ đồ khác nếu họ cần.

Cách liên kết một phần tử với một sơ đồ khác

Sau khi chọn phần tử, nhấp vào “ Chỉnh sửa liên kết” trong Bảng điều khiển-Sắp xếp.
Bạn cũng có thể thực hiện bằng cách nhấn [Alt + Shift + L] .

Sau đó, bạn có thể liên kết nó với các liên kết khác bằng 2 cách:

  1. Nhập trực tiếp liên kết của trang sơ đồ.
    Bạn cũng có thể liên kết đến trang web khác để phù hợp với nhu cầu của bạn.
  2. Liên kết với sơ đồ trong không gian làm việc của bạn.

Hãy nói thêm về [2].

Sau khi chọn xong, hãy nhấp vào [Duyệt…] để thực hiện bước tiếp theo.
Bạn có thể xem tất cả các sơ đồ trong cùng một dự án của không gian làm việc của bạn. Chọn một trong những bạn cần và nhấp vào ” OK “.

Sau đó, bạn sẽ thấy rằng sơ đồ đã chọn được viết trên thanh văn bản của nó. Nhấp vào ” Áp dụng “.

Sau đó, liên kết đến một sơ đồ khác được thêm vào.
Khi chọn phần tử đó, chúng ta có thể tìm thấy một liên kết bên dưới nó. Nhấp vào nó và sau đó chúng ta có thể đi đến trang web của một sơ đồ khác.

Liên Kết Một Phần Tử Với Một Sơ Đồ Khác

Nếu bạn muốn chỉnh sửa liên kết, hãy nhấp vào bút chì ở bên phải liên kết.
Nếu bạn muốn xóa liên kết, hãy nhấp vào dấu thập trên đó.