Dưới đây là một đồ họa thông tin giúp bạn tóm tắt và hình dung kế hoạch tiếp thị của doanh nghiệp để chia sẻ với nhóm của bạn.

Đồ họa thông tin về kế hoạch tiếp thị nêu một số bước để đạt được mục tiêu kinh doanh. Nó được đóng gói với một số đồ họa và biểu tượng, cùng với chủ đề màu tím nhạt để tạo cảm giác tự nhiên. Infographic kế hoạch tiếp thị này có thể được sử dụng như một tài liệu lập kế hoạch riêng hoặc được đưa vào như một phần của kế hoạch kinh doanh, đề xuất kinh doanh, đề xuất kinh doanh hoặc báo cáo kinh doanh.

Tùy chỉnh đồ họa thông tin kế hoạch tiếp thị này bằng cách sử dụng thư viện hình minh họa, biểu tượng và ảnh lưu trữ của InfoART. Tùy chỉnh phông chữ, thêm logo của bạn và nhập văn bản của riêng bạn. Thêm các khối mới như biểu đồ, đầu trang và chân trang để làm cho đồ họa thông tin của bạn nổi bật trong số những người khác.

Bắt đầu sửa đổi đồ họa thông tin ngay hôm nay để có một thiết kế độc đáo! Không chính xác là đồ họa thông tin bạn muốn? Khám phá các mẫu đồ họa thông tin sinh động hơn trên InfoART!

Marketing Plan Infographic