Bảng tâm trạng là một công cụ tuyệt vời cho tất cả các loại dự án, từ thiết kế nội thất đến dự án nhóm, thời trang và thậm chí cả các dự án kỹ thuật. Vậy, bảng tâm trạng là gì?

Bảng tâm trạng là gì?

Bảng tâm trạng là tập hợp các hình ảnh, màu sắc, phông chữ và văn bản để truyền cảm hứng cho bạn và thiết lập tâm trạng bạn muốn. Bạn có thể sử dụng bảng tâm trạng để hiểu bạn muốn khơi gợi cảm xúc gì ở khán giả. Đây là một cách tuyệt vời để theo dõi nơi bạn muốn đến. Khi dự án tiến triển, bạn có thể sử dụng nó để bảo toàn các yếu tố nhất định. Bảng tâm trạng cũng có thể được dùng làm bảng truyền cảm hứng khi bạn gặp khó khăn.

Cấu trúc của Mood Board?

Thiết kế bảng tâm trạng không phải là một thứ cố định. Có nhiều định dạng và ứng dụng có sẵn để tạo bảng tâm trạng. Tạo bảng tâm trạng là rất cá nhân và phụ thuộc vào dự án. Bạn có thể thấy rằng một định dạng phù hợp với một dự án, trong khi định dạng khác hoàn toàn không phù hợp.

  • Hãy coi thiết kế bảng tâm trạng của bạn như một thành phần trong một câu đố hoặc công thức chưa được lắp ráp.
  • Nó sẽ chứa các yếu tố sẽ được ghép lại với nhau để tạo thành phiên bản cuối cùng của dự án.
  • Kết hợp hình ảnh, phông chữ và nội dung khác phù hợp với dự án của bạn.
  • Đôi khi các hình ảnh tương phản có thể hoạt động tốt với nhau, để hấp thụ cảm xúc mà bạn đang tìm kiếm.

Moodboard Infographic