NASA là viết tắt của The National Aeronautics and Space Administration. NASA là một cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về khoa học và công nghệ liên quan đến hàng không và vũ trụ. Kỷ nguyên không gian bắt đầu với việc phóng Sputnik vào năm 1957. Các quản trị viên của NASA được Tổng thống đề cử và xác nhận bằng một cuộc bỏ phiếu của Thượng viện.

Sự thật thú vị về sao Hỏa và Trái đất

  • Trái đất là hành tinh lớn thứ năm trong số các hành tinh trong hệ mặt trời, là một trong bốn hành tinh trên mặt đất, (Sao Thủy, Sao Kim và Sao Hỏa là những hành tinh khác) có đá ở bề mặt.
  • Trong nhiều năm, người ta cho rằng Trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ Mặt trời của chúng ta có nước ở thể lỏng. Gần đây, NASA đã công bố bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy nước cũng chảy gián đoạn trên sao Hỏa!
  • Sao Hỏa là một thế giới sa mạc lạnh giá, và là hành tinh thứ tư tính từ mặt trời.
  • Nếu bạn nặng 100 lbs trên Trái đất, bạn sẽ chỉ nặng 38 lbs trên sao Hỏa

NASA Facts

Muốn khám phá thêm về không gian, sự thật thú vị về NASA, v.v. Hãy cập nhật và chia sẻ những phát hiện của bạn với bạn bè của bạn. Tạo một đồ họa thông tin bằng cách sử dụng mẫu tạo sẵn.