“Thực sự rõ ràng rằng nguồn tài nguyên quý giá nhất mà tất cả chúng ta có là thời gian.” – Steve Jobs

Dòng thời gian là gì?

Dòng thời gian là một cách để hiển thị bằng đồ thị một chuỗi các sự kiện theo thứ tự thời gian. Một số thời gian biểu thậm chí còn được vẽ tương ứng với độ dài thời gian, trong khi những lịch trình khác chỉ hiển thị các sự kiện theo thứ tự. Nó giúp bạn hiểu rõ hơn về lịch sử, một câu chuyện, một quá trình hoặc bất kỳ dạng nào khác của chuỗi sự kiện được sắp xếp theo trình tự thời gian và hiển thị dọc theo một đường (thường được vẽ từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dưới).

Chức năng chính của dòng thời gian là truyền tải thông tin về thời gian để phân tích hoặc trình bày các câu chuyện lịch sử.

Nếu dòng thời gian được vẽ theo tỷ lệ, chúng ta có thể xem xét khoảng thời gian giữa các sự kiện khác nhau để biết thời điểm sự kiện đã xảy ra hoặc sắp xảy ra và tìm hiểu xem các sự kiện trong khoảng thời gian đó có tuân theo bất kỳ mô hình nào không hoặc nếu và sự kiện được phân phối như thế nào trong khoảng thời gian đó.

Đôi khi biểu đồ dòng thời gian được kết hợp với đồ thị để hiển thị sự thay đổi dữ liệu định lượng theo thời gian và ngày càng tăng, các mốc thời gian được minh họa trong infographics kết hợp văn bản và hình ảnh đồ họa để trình bày tốt hơn.

Dòng thời gian rất hữu ích để làm tài liệu cho bất kỳ loại hình phát triển nào, cung cấp lịch sử dễ hiểu và giúp người xem hiểu nhanh chóng về quá khứ và quá khứ. giải thích những gì đã xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định hoặc một sự kiện cụ thể (chủ đề hoặc khái niệm, con người, v.v.), bắt đầu với sự kiện sớm nhất và tiếp tục theo thời gian.

Nonprofit Fundraising Timeline