Vì nhiều lý do, một số người có thể không đến được các trường vật lý truyền thống, vì vậy họ thích giáo dục trực tuyến hơn. Trong mô hình chương trình giảng dạy truyền thống, giờ họp lớp được cố định và sinh viên có thời gian lựa chọn hạn chế, buộc họ phải điều chỉnh nhiều khoảng thời gian đó để phù hợp với lịch trình làm việc của mình.

Hầu hết những người chọn học trực tuyến có xu hướng làm việc khác, thích sự linh hoạt và sử dụng thời gian của họ để hoàn thành việc học và làm việc song song. Dưới đây là một số lợi ích mà mô hình học trực tuyến mang lại:

  1. Lập lịch trình linh hoạt
  2. Tổng chi phí thấp hơn
  3. Địa điểm học linh hoạt
  4. Tốc độ học tập linh hoạt
  5. Địa lý linh hoạt (ngay cả đối với sinh viên nước ngoài)
  6. Tránh gián đoạn việc giảng dạy vì những lý do như đại dịch Covid-19
  7. Nhận thêm bằng cấp khi làm việc toàn thời gian để có thêm cơ hội nghề nghiệp

Học trực tuyến là một phương tiện giáo dục cho phép mọi người tham gia vào các khóa học qua Internet. Họ không cần đến giảng đường hay lớp học. Học sinh có thể chọn để học các chủ đề mà họ muốn trong sự thoải mái của họ ở nơi riêng của họ. Các khóa học trực tuyến hiện có nhiều hình dạng và kích cỡ. Có vô số cơ hội để khám phá kiến ​​thức mới cho quá trình học tập suốt đời.

Online Learning Infographic