Visual Paradigm Online có hệ thống tốt nhất để loại bỏ sự lộn xộn và giữ cho các thiết kế quan trọng có tổ chức. Bạn có thể đặt tất cả các sách lật của mình vào cấu trúc thư mục mà bạn đã thiết kế. Hãy cùng xem xét các phương pháp sắp xếp sách lật và tạo hệ thống thư mục để đạt hiệu quả và năng suất tối đa.

Sắp xếp sách lật với thư mục

Khi bạn tạo nhiều sách lật, không gian làm việc sách của bạn rất có thể là một mớ hỗn độn. Mỗi khi bạn phải đi tìm một cuốn sách lật, bạn không thể làm việc hiệu quả như mong muốn. Tại thời điểm này, bạn nên sắp xếp các cuốn sách lật của mình bằng các thư mục.

  1. Bạn có thể tạo các thư mục trong Visual Paradigm Online Workspace, My Books.

    Sắp xếp sách lật với thư mục

  2. Nhập tên thư mục của bạn vào “Thư mục mới”. Bạn có thể tự do thiết kế tên thư mục của mình.

  3. Sau khi bạn tạo một thư mục trong danh sách sách lật, bạn có thể sắp xếp các sách lật của mình bằng cách kéo và thả chúng vào một thư mục.

Bằng cách sắp xếp các thư mục con, bạn có thể tìm thấy các phiên bản sách lật trước đây dễ dàng hơn. Việc xóa nhanh các sách lật cũ không còn cần thiết cũng sẽ dễ dàng hơn.

Lời khuyên: Bạn có thể nhóm mọi thứ theo dự án, theo loại hoặc theo năm, làm cho mọi thứ theo thứ tự.

Xóa thư mục

Khi bạn muốn xóa một thư mục, chỉ cần nhấp vào thư mục bạn muốn xóa và sau đó nhấp vào nút “Xóa mục”.