Bạn biết điều gì khiến chim cánh cụt trở nên đặc biệt và thú vị không? Chim cánh cụt là một số loài chim nổi tiếng và được yêu thích nhất thế giới, và thậm chí còn có ngày lễ rất riêng – Ngày chim cánh cụt thế giới vào ngày 25 tháng 4.

Chim cánh cụt cũng là một trong những loài chim độc đáo và tuyệt vời nhất do khả năng thích nghi vật lý của chúng để tồn tại trong điều kiện khí hậu bất thường và chủ yếu sống ở biển.

Mối đe dọa đối với chim cánh cụt

Có 18 loài chim cánh cụt duy nhất trên thế giới, mặc dù hai loài – đá phía bắc và cá và đá phía nam là cá – đôi khi được coi là cùng một loài. Trong khi một số loài chim cánh cụt phổ biến và phát triển mạnh, 13 trong số chúng đã bị mất dân số. Nếu không có các biện pháp bảo tồn và các biện pháp bảo tồn mạnh mẽ, năm loài chim cánh cụt sẽ được coi là có nguy cơ tuyệt chủng và đối mặt với khả năng tuyệt chủng.