Trong Visual Paradigm Online, bạn có thể áp dụng các hiệu ứng phác thảo khác nhau cho tất cả các tác phẩm nghệ thuật trong thư viện của chúng tôi để bạn tạo ra một thiết kế tuyệt vời nào đó. Video này có thể hướng dẫn bạn cách nhanh chóng áp dụng phong cách phác thảo trong thiết kế của bạn.

Nhanh chóng áp dụng phong cách phác thảo

Biến hình dạng của bạn thành bản vẽ phác thảo bằng bút chì. Có nhiều mẫu khác nhau để bạn lựa chọn và áp dụng cho thiết kế của mình. Điều chỉnh từng thiết kế bằng công cụ thiết kế trực quan của chúng tôi để có được hiệu ứng hoàn hảo phù hợp với thiết kế của bạn.

  1. Khi chỉnh sửa thiết kế của mình, bạn có thể chọn một phần tử và nhấn Sketch từ thanh công cụ ngữ cảnh, để hiển thị bảng phác thảo.

  2. Bạn có thể nhấp vào kiểu phác thảo để áp dụng nó cho phần tử bạn đã chọn. Ở đây có 14 loại phong cách phác thảo, mọi thứ từ Hachure, solid, zigzag, cross hatch, đứt nét và đường ngoằn ngoèo, đều nằm ngay trong tầm tay bạn.

    Nhanh chóng áp dụng phong cách phác thảo

Điều chỉnh chi tiết

  1. Nếu bạn muốn thiết kế phần tử kiểu phác thảo chi tiết hơn, bạn có thể đi tới Bảng định dạng, Kiểu và nhấn “Tùy chọn khác” sau nút “Phác thảo” để tùy chỉnh thêm kiểu phác thảo.

    Sau khi chọn các mẫu, bạn có thể điều chỉnh từng tùy chọn của chúng bằng công cụ thiết kế trực quan của chúng tôi để có được hiệu ứng hoàn hảo phù hợp với thiết kế của bạn.

Lời khuyên

Tất cả các tác phẩm nghệ thuật trong thư viện của chúng tôi đều có thể tùy chỉnh. Sau khi áp dụng phong cách phác thảo, nó cũng hoàn toàn có thể tùy chỉnh và mở rộng.
Bạn có thể sử dụng kiểu phác thảo trên các thiết kế của mình mà không bị pixel hoặc giảm chất lượng, cũng có thể chia hình minh họa thành các đối tượng riêng biệt để chỉnh sửa hoặc tô màu lại cho từng đối tượng cho phù hợp với thiết kế của bạn.

Một số tác phẩm nghệ thuật khi bạn áp dụng các hiệu ứng phác thảo và chồng chéo chúng sẽ trở thành một kết quả tốt.