Tìm hiểu một số sự thật thú vị về mưa

  • Mưa mất bao lâu để đến mặt đất?
    Trả lời : một hạt mưa sẽ chỉ mất hơn 2 phút để chạm đất.
  • Bạn có biết rằng mưa xảy ra trên các hành tinh khác?
    Trả lời : Mưa xảy ra trên các hành tinh khác trong Hệ Mặt trời của chúng ta nhưng nó khác với mưa mà chúng ta gặp ở đây trên Trái đất.
  • Nơi ẩm ướt nhất trên thế giới là ở đâu?
    Trả lời : Colombia với lượng mưa trung bình hàng năm là 12,892 mm

Khám phá và nghiên cứu thêm về mưa, đó là một chủ đề thực sự thú vị để tìm hiểu sâu. Hãy đóng góp và chia sẻ ý tưởng của bạn bằng cách tạo áp phích, bản trình bày đồ họa thông tin với Visual Paradigm Online.

Rain Infographics