Khi bạn xuất bản và xem trước sách lật, bạn có thể điều hướng giữa các trang của sách lật trong một trang đơn hoặc trang đôi để kiểm tra nội dung và thiết kế sách lật của mình.

Bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ tự động, một trang hoặc hai trang, bằng cách nhấn vào nút chế độ trang ở cuối bản xem trước.

Visual Paradigm Online hỗ trợ chế độ trang tự động / đơn / đôi để giúp bạn điều hướng và đọc các trang một cách dễ dàng. Bạn có thể tập trung vào thiết kế của mình bằng cách sử dụng chế độ tự động / trang đơn / trang đôi, điều này giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về tác phẩm hiện tại của mình.

Đọc sách lật ở chế độ trang đơn / trang đôi