Nhà sản xuất sách lật của VP Online cho phép bạn tạo và hiển thị nó một cách thú vị. Vì nó được đặt tên là “sách lật”, chúng ta có thể lật trang giống như đang đọc một cuốn sách thực thể. Để không để trình duyệt cản trở niềm vui đọc sách lật, chúng ta có thể chọn đọc toàn màn hình.

Cách đọc sách lật ở chế độ toàn màn hình

Sau khi vào trang của sách lật, chúng ta có thể thấy bên dưới sách có một thanh công cụ. Ở bên phải của nó, có một nút gọi là “Toàn màn hình”.
Nhấp vào nó và sau đó bạn sẽ vào chế độ toàn màn hình.

Đọc Sách Lật Ở Chế Độ Toàn Màn Hình

Nếu bạn muốn thoát khỏi chế độ toàn màn hình, có 2 cách cho bạn:

  1. Nhấn [Esc] bằng bàn phím.
  2. Một nút chéo sẽ xuất hiện nếu bạn di chuyển chuột lên đầu màn hình. Nhấp vào nó để thoát.

Cách lật trang sách

Như đã nói ở trên, lật trang sách là một đặc điểm quan trọng của công cụ. Có nhiều cách khác nhau để bạn “Lật” các trang.

  1. Nhấn vào góc của sách để điều khiển chuyển động của trang
  2. Nhấp vào góc hoặc mũi tên ở cả 2 bên để lật nó tự động.