Tái chế là một cơ chế mà thông qua đó các vật phẩm có thể đã bị vứt bỏ như chất thải được tái chế, tinh chế và chuyển đổi thành hàng hóa mới. Xã hội của bạn và thế giới sẽ được hưởng lợi từ việc tái chế. Theo Cục tái chế quốc tế, tái chế là một ngành công nghiệp trị giá 200 tỷ đô la. Ở hầu hết các quốc gia, tái chế được coi là vấn đề của chính phủ, không phải là trách nhiệm của cá nhân.

Trong khi tái chế là một phần thiết yếu của quản lý chất thải, hầu hết mọi người rất khó tái chế hàng ngày do thiếu ý thức và động cơ cá nhân. Nếu không tái chế thích hợp, chúng ta tạo ra 2,12 triệu tấn chất thải mỗi năm. Gần 300 triệu tấn chất thải nhựa được sản xuất mỗi năm, một nửa trong số đó được sử dụng một lần. Có tới 91% rác thải nhựa không được tái chế. Bất kỳ loại nhựa nào trong số này đều được đưa vào bãi rác hoặc trong đại dương.

Lợi ích của việc tái chế

  • Giảm lượng rác thải đến bãi chôn lấp và lò đốt
  • Bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên như giấy, thủy tinh, nhôm nhựa, v.v.
  • Cải thiện an ninh kinh tế bằng cách phát triển các nguồn nguyên liệu trong nước
  • Ngăn ngừa ô nhiễm bằng cách giảm nhu cầu thu thập nguyên liệu thô mới
  • Tiết kiệm năng lượng và bảo tồn các nguồn tài nguyên có giá trị

Hãy bắt đầu xử lý rác thải nhựa của bạn và tái chế ngay hôm nay. Hãy làm phần việc của bạn để giúp thế giới không còn rác thải. Chia sẻ quảng bá ý tưởng tái chế với các mẫu tạo sẵn Visual Paradigm Online. Đăng và chia sẻ nó với bạn bè của bạn.

Recycling Facts Infographic