Chúng tôi có thể giúp giữ càng nhiều chất thải càng tốt ra khỏi các bãi chôn lấp thông qua các giải pháp tái chế, làm phân hữu cơ, tái sử dụng và giảm thiểu chất thải. Bằng cách chuyển hướng chất thải từ các bãi chôn lấp, chúng ta có thể được hưởng lợi cả về kinh tế và môi trường. Dưới đây là các dấu hiệu tái chế chính cho 3 chữ “R”:

Tái sử dụng hoặc mua sắm có chiến lược có thể làm giảm lượng chất thải được tạo ra, và việc tái chế hoặc làm phân trộn thích hợp có thể tìm ra cách sử dụng mới cho các vật liệu phế thải. Gửi vật liệu đến các bãi chôn lấp tạo ra khí thải mêtan độc hại và cũng là một lựa chọn đắt tiền hơn.

3 ‘R’ cho môi trường tốt hơn

Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế – ba chữ “R” là một phần quan trọng của cuộc sống bền vững vì chúng giúp giảm lượng chất thải mà chúng ta phải vứt bỏ.

Nó thực sự dễ dàng!

  • Giảm lượng chất thải bạn tạo ra.
  • Tái sử dụng các mặt hàng càng nhiều càng tốt trước khi thay thế chúng.
  • Tái chế càng nhiều càng tốt.

Sử dụng 3 ‘r cũng giúp giảm thiểu không gian cần thiết trong các bãi chôn lấp, nơi chất thải được xử lý.

Recycling Signs Infographic