Khi thiết kế trong Visual Paradigm Online, bạn có thể thay thế một biểu tượng hoặc hình dạng bằng một biểu tượng hoặc hình dạng khác tương tự mà không cần tạo lại. Trong video này, bạn có thể xem cách nhanh chóng thay thế nó trong thiết kế của mình.

Thay thế biểu tượng hoặc hình dạng bằng biểu tượng hoặc hình dạng tương tự

  1. Chọn một tác phẩm nghệ thuật trong thiết kế của bạn.

  2. Nhấn nút “Thay đổi hình ảnh” trên thanh công cụ ngữ cảnh, bạn có thể xem kết quả tìm kiếm các tác phẩm nghệ thuật tương tự.

  3. Chọn một biểu tượng bạn thích và nhấp vào kết quả tìm kiếm để thay thế tác phẩm nghệ thuật.

Trong Visual Paradigm Online, bạn có thể dễ dàng thay đổi các biểu tượng và hình dạng, thực hiện các điều chỉnh bạn cần. Visual Paradigm Online có rất nhiều biểu tượng chất lượng cao có thể mở rộng. Bạn có thể tăng hoặc giảm tỷ lệ biểu tượng vectơ của mình gần như vô hạn mà không làm giảm bất kỳ chất lượng hình ảnh nào. Tránh pixelation trong khi đảm bảo tác phẩm nghệ thuật có độ phân giải cao trên tất cả các dự án của bạn.

Thay thế biểu tượng hoặc hình dạng bằng biểu tượng hoặc hình dạng tương tự