Your design pages can be resized by dragging the page tool button grab handles on their perimeter, or by selecting/ entering an exact size in the Diagram tab of the format panel.

 

  1. Khi chỉnh sửa thiết kế của mình, bạn có thể nhấp vào nút công cụ ở trên cùng bên phải, mở công cụ trang.
  2. Sau đó, bạn có thể chọn Page Resizer để hiển thị các chốt ở chu vi bên ngoài của trang.
  3. Bạn có thể sử dụng tay cầm ở dưới cùng và bên phải của tài liệu để thay đổi kích thước trang của mình. Chọn các chốt ở chu vi bên ngoài của trang. Nhấp và kéo một trong các chốt nắm này để thay đổi kích thước hình dạng. Các góc cho phép bạn thay đổi kích thước theo cả chiều ngang và chiều dọc.