Người ta ước tính rằng dân số thế giới sẽ vượt quá 9 tỷ người vào năm 2050. Thậm chí còn có nhiều căng thẳng hơn đối với các khu rừng, đồng cỏ và các khu vực tự nhiên khác để chuyển đổi mục đích của chúng để cung cấp thực phẩm, nhà cửa và các hoạt động phát triển khác cho nhân loại khi dân số của chúng ta tăng lên. Gánh nặng của các môi trường tự nhiên vốn đã bị chia cắt do ô nhiễm và mất rừng, biến đổi khí hậu và các điều kiện môi trường đang thay đổi ngày càng gia tăng bởi những nhu cầu này.

Ngày nay, vấn đề môi trường là không biên giới. Chúng ta không thể chỉ dựng hàng rào trong môi trường tự nhiên để ngăn cản mọi người. Vì sự tồn tại của tất cả các loài – thực vật, động vật và con người – chúng ta phải bảo vệ cả hành tinh. Chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng và cá nhân phải đưa ra quyết định tốt hơn và giữ cân bằng với thiên nhiên. Thông qua quy hoạch khoa học, có trách nhiệm, luật pháp và các lựa chọn hàng ngày, chúng ta có thể đảm bảo sự tồn tại của các hệ sinh thái.

Có rất nhiều cách để giúp bạn cứu lấy môi trường hoang dã và các loài động vật hoang dã. Khả năng là vô tận!

  • Hãy là một tình nguyện viên để hỗ trợ các loại hoạt động khác nhau
  • Tái chế chai, tái sử dụng túi, v.v.…
  • Lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà.
  • Tổ chức một sự kiện tại nơi bạn sống.
  • Thay đổi thói quen của bạn, tức là cách sử dụng nước, điều kiện không khí và đồ nhựa…
  • Giúp xây dựng một khu vườn cộng đồng.
  • Thông báo các ưu tiên của bạn cho các đại diện được bầu của bạn.

Hãy hành động và hợp lực để cứu hành tinh. Làm điều gì đó tốt cho trái đất, vui vẻ, kết bạn mới và làm điều gì đó khác biệt.

Save the Planet Infographic