Khi chúng ta đang tạo một sơ đồ phức tạp, có rất nhiều đầu nối và chúng sẽ chồng lên nhau. Một trong những cách để làm cho chúng trông rõ ràng hơn là đặt các bước nhảy dòng cho chúng.

Cách đặt kiểu nhảy dòng của trình kết nối

Tại sao chúng ta cần chức năng này

Vì các đầu nối thường là các đường, khi chúng chồng lên nhau, chúng ta không dễ dàng xác định được chúng thuộc về điểm nào.
Đặc biệt đối với trường hợp một số đầu nối đi đến cùng một điểm, khi đó chúng ta có thể hiểu nhầm sơ đồ nếu tất cả chúng được đặt cùng nhau.

Trong trường hợp này, sử dụng một số phương pháp để cho người khác thấy rằng “chúng là 2 dòng khác nhau” là rất quan trọng.

Các bước để thiết lập kiểu nhảy dòng

Trước hết, hãy chọn các dòng cần có kiểu nhảy, sau đó đi tới “Bước nhảy ” trong Panel-Style.
Chúng ta có thể thấy có 4 sự lựa chọn ở đó, trong khi kiểu mặc định sẽ không có .

Thay đổi kiểu của bước nhảy dòng và tìm kiểu gần như phù hợp với sơ đồ của bạn:

  1. Hồ quang
  2. Khoảng cách
  3. Nhọn

Thứ tự của các dòng

Khi các dòng chồng lên nhau, bước nhảy của dòng sẽ được hiển thị trên dòng ở phía trước.

  1. Khi A ở phía trước B
  2. Khi B ở phía trước A

Cách khác để làm cho các kết nối rõ ràng hơn

Thay vì thiết lập kiểu nhảy dòng, thay đổi màu sắc của các đường và các yếu tố của sơ đồ cũng là một cách hay để làm cho chúng rõ ràng hơn.
Chia nội dung của sơ đồ thành các danh mục khác nhau, sau đó thay đổi màu sắc của chúng tương ứng.