Sau khi hoàn thành cuốn sách lật của mình, đã đến lúc chúng ta chia sẻ nó với những người khác! Chúng tôi có thể chia sẻ nó qua email và các phương tiện truyền thông xã hội khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chia sẻ sách lật qua Twitter !

Cách chia sẻ sách lật qua Twitter

Sau khi xuất bản sách, bạn có thể đi tới không gian làm việc trong “Sách của tôi”, có 4 nút cho mỗi sách, bao gồm Xem trước, Chia sẻ, Chỉnh sửa Thuộc tính và Sao chép Liên kết.
Nhấp vào “Chia sẻ”, sau đó bạn sẽ thấy trình duyệt sau.

Thay vì chia sẻ qua URL và email, bạn cũng có thể chia sẻ sách lật qua các phương tiện truyền thông xã hội khác nhau thông qua các nút bên dưới.
Nhấp vào biểu tượng của Twitter.

Sau đó, một trình duyệt mới ra đời, bao gồm nội dung mặc định và đường dẫn của sách lật.
bạn có thể chỉnh sửa nội dung của bài đăng để phù hợp với nhu cầu của mình, chẳng hạn như giới thiệu tác phẩm của bạn, tóm tắt nội dung đó và gắn thẻ người bạn muốn chia sẻ cuốn sách.

Cuộn xuống và nhấp vào “ Tweet ” để chia sẻ tác phẩm của bạn!

Mẹo khi chia sẻ sách lật

Ngay cả khi bạn đang chia sẻ cuốn sách qua các phương tiện truyền thông xã hội khác nhau, cách mọi người sử dụng để truy cập trang của cuốn sách vẫn là URL.
Trong trường hợp này, nếu bạn thay đổi URL của sách lật, hãy nhấp vào áp dụng. Sau đó, mở lại trình duyệt chia sẻ, bạn sẽ thấy rằng URL trong bài đăng cũng được thay đổi.