Sau khi chúng tôi tạo một cuốn sách lật , chúng tôi có thể chia sẻ nó với những người khác thông qua nhiều phương tiện và cách chia sẻ cơ bản là thông qua URL . Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách làm như vậy.

Cách chia sẻ sách lật qua URL

Tìm URL ở đâu

Sau khi xuất bản sách, chúng tôi có thể tìm thấy sách trong “Sách của tôi” trong không gian làm việc.
Chúng tôi có thể tìm thấy một số nút cho mỗi cuốn sách đã xuất bản, hãy nhấp vào Chia sẻ để thực hiện các bước sau.

Sau đó, chúng tôi có thể tìm thấy URL của cuốn sách lật này.
Sao chép URL bằng nút bên phải và chia sẻ liên kết với những người khác.

Chia Sẻ Sách Lật Của Tôi Qua URL

Sau khi nhập URL, chúng ta có thể vào trang của sách lật và bắt đầu đọc.

Cách chỉnh sửa URL

Chúng tôi có thể chỉnh sửa một phần của URL để phù hợp với nhu cầu của chúng tôi.
Cũng bằng nút Chia sẻ , chúng ta có thể chỉnh sửa URL và nhấp vào Áp dụng .

Sau khi URL được cập nhật, bạn có thể sao chép URL đã cập nhật và truy cập vào URL tùy chỉnh của mình.