Trong biểu đồ thanh và cột, độ dài của các thanh được thay đổi theo giá trị. Mặc dù chúng ta có thể đọc giá trị bằng các dòng chia nhỏ, nhưng đôi khi chúng ta có thể không nhận được con số chính xác, đồng thời cần thêm thời gian. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể chọn hiển thị trực tiếp các giá trị trên biểu đồ.

Cách Hiển thị Giá trị Trên Biểu đồ Thanh

Trong Bảng-Biểu đồ, có một Nhãn tùy chọn .
Nhấp vào nó và bạn sẽ thấy có những con số trên đầu mỗi thanh.

Hơn nữa, chúng tôi có thể tùy chỉnh kiểu của các giá trị:

  • Vị trí (bao gồm bên trong / bên ngoài thanh)
  • Nét chữ
  • Kích thước
  • Màu sắc
  • Kiểu (Nghiêng hoặc không)
  • Trọng lượng (Nhẹ hơn, Đậm hơn, Đậm hơn)

Tùy chỉnh thiết kế của giá trị để phù hợp với tác phẩm của bạn.

Các mẹo khác khi thể hiện giá trị

Cách dễ nhất để chúng ta biết giá trị của thanh là đọc số trực tiếp.
Tuy nhiên, có một gợi ý khác giúp chúng ta có trải nghiệm đọc tốt hơn:

Tùy chỉnh Đường phân chia và Khu vực Phân chia
Với đường và khu vực phân chia rõ ràng hơn, chúng ta có thể thấy rõ ràng số lượng xung quanh và sự khác biệt giữa các thanh khác nhau khi chúng ta biết số lượng được đại diện bởi từng phần.