Trong Visual Paradigm Online, bạn có thể áp dụng các hiệu ứng phác thảo khác nhau cho tất cả các tác phẩm nghệ thuật trong thư viện của chúng tôi để làm cho thiết kế của bạn trở nên phong cách và nổi bật.

Làm thế nào để sử dụng phong cách phác thảo?

Sau khi chọn một phần tử đồ họa, bạn có thể vào Bảng định dạng, Kiểu, nhấp vào nút “Phác thảo” để áp dụng hiệu ứng phác thảo cho tác phẩm nghệ thuật.

Hiệu ứng phác thảo

Bạn cũng có thể nhấn Tùy chọn khác để tùy chỉnh thêm kiểu phác thảo.


Kiểu phác thảo

Sau khi biến các tác phẩm nghệ thuật của bạn thành bản vẽ phác thảo bằng bút chì. Có các mẫu khác nhau để bạn lựa chọn:
Hachure, solid, zigzag, cross hatch, gạch ngang và zigzag line.

Sau khi chọn các mẫu, bạn có thể điều chỉnh từng tùy chọn của chúng bằng công cụ thiết kế trực quan của chúng tôi để có được hiệu ứng hoàn hảo phù hợp với thiết kế của bạn.

Lời khuyên

Tất cả các tác phẩm nghệ thuật trong thư viện của chúng tôi đều có thể tùy chỉnh. Sau khi áp dụng phong cách phác thảo, nó cũng hoàn toàn có thể tùy chỉnh và mở rộng.

Bạn có thể sử dụng kiểu phác thảo trên các thiết kế của mình mà không bị pixel hoặc giảm chất lượng, cũng có thể chia hình minh họa thành các đối tượng riêng biệt để chỉnh sửa hoặc tô màu lại cho từng đối tượng cho phù hợp với thiết kế của bạn.

Một số tác phẩm nghệ thuật khi bạn áp dụng các hiệu ứng phác thảo và chồng chéo chúng sẽ trở thành một kết quả tốt.