Kỹ năng mềm là sự kết hợp của các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, kỹ năng xã hội, kỹ năng giao tiếp, tính cách hoặc đặc điểm tính cách, thái độ, tâm lý, thuộc tính nghề nghiệp, trí tuệ xã hội và trí tuệ cảm xúc, cho phép con người kiểm soát môi trường, hợp tác tốt với người khác, hoạt động tốt và đạt được mục tiêu bằng cách bổ sung “kỹ năng cứng”.

Tại sao Kỹ năng mềm lại quan trọng?

Kỹ năng mềm là những đặc điểm cho phép bạn giao tiếp với người khác theo những cách tích cực. Vì hầu hết các ngành nghề đều cần sự hợp tác, điều quan trọng là phải có các kỹ năng mềm để tăng khả năng tuyển dụng và theo đuổi sự nghiệp mơ ước của bạn.

Sự thật khó về kỹ năng phần mềm