Khi chúng ta đang đọc một sơ đồ, chúng ta có thể nhầm lẫn về nội dung nói về cái gì và chúng thuộc về lớp nào. Trong trường hợp này, chúng ta có thể chọn thêm kiểu lập thể trên đó. Trong bài viết này, bạn sẽ biết chúng tôi có thể làm điều đó như thế nào.

Cách chỉ định một khuôn mẫu

Khuôn mẫu thường được đặt ở phía trước của phần chú thích tên.
Nếu muốn đặt chúng thành các dòng khác nhau để rõ ràng hơn, chúng ta có thể nhập [Shift + Enter] để chèn dấu ngắt dòng.

Sau đó, khuôn mẫu giúp phân loại rõ ràng các lớp của nó. Nó có thể xuất hiện trong một sơ đồ nhiều lần với các nội dung khác nhau.
Sử dụng tốt khuôn mẫu là một cách tốt để làm cho mô hình dễ hiểu hơn.