Khi thực hiện sáng tạo với ảnh ghép , đôi khi chúng ta có thể thấy rằng số lượng ô không đủ. Tuy nhiên, phải mất thời gian để tìm một cái mới phù hợp với nhu cầu của bạn. Trong trường hợp này, chúng ta có thể chia ô theo chiều ngang hoặc chiều dọc để tùy chỉnh ảnh ghép.

Cách tách một ô trong ảnh ghép cổ điển

Trước hết, bạn cần nhấp vào ảnh ghép mà bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó bấm vào ô một lần nữa để chọn nó.
Đó là vì id ảnh ghép cũng là một loại nhóm, hãy đọc Group And Ungroup Multiple Shapes để biết thêm thông tin về cách nhóm.
   

Sau khi chọn ô, nhấp chuột phải và nhấp vào “Chia theo chiều ngang” hoặc “Chia theo chiều dọc” tùy theo nhu cầu của bạn.
Có 2 sự lựa chọn cho mỗi người trong số họ: Ở một nửa / Tại đây

  1. In Half : ô sẽ được chia đều thành hai phần.
  2. Tại đây : ô sẽ được chia tại điểm bạn nhấn chuột phải

Tùy chỉnh các ô và ảnh ghép theo ý muốn và hoàn thành thiết kế với những bức ảnh tuyệt vời!