ITSM: Quản Lý Thông Tin Với Visual Paradigm

ITSM: Quản Lý Thông Tin Với Visual Paradigm

itsm_overview Khi nói về Visual Paradigm (“VP”), tôi khẳng định rằng hầu hết người đọc sẽ ngay lập tức liên tưởng chủ đề với các ngôn ngữ mô hình hóa hoặc mô hình hóa, giống như tôi. Và tôi nghĩ thật khó để không làm như vậy. Dù gì thì VP cũng là một công cụ lập mô hình từng đoạt giải thưởng. Nhưng mặc dù mọi thứ có vẻ rất rõ ràng đối với ấn tượng đầu tiên, tôi nghĩ rằng bạn có thể ngạc nhiên khi khám phá những gì bạn sẽ tìm thấy khi chúng ta bắt đầu đào sâu hơn một chút về một số tính năng cụ thể hơn và có thể ít được đề cập hơn của Visual Paradigm. Một trong số đó là: quản lý thông tin . (more…)