Thông minh cảm xúc là gì

Trí tuệ cảm xúc (hay còn gọi là chỉ số cảm xúc hoặc EQ) là một trong những ý tưởng có ảnh hưởng nhất trong kinh doanh trong những năm gần đây. Ý tưởng là khả năng hiểu và kiểm soát cảm xúc của nhà quản lý đối với bản thân và những người xung quanh sẽ quyết định hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

Mô hình bao gồm Nói cách khác, trí tuệ cảm xúc là khả năng nhận biết và hiểu các trạng thái cảm xúc của chính mình và của người khác, đồng thời sử dụng thông tin này để giải quyết vấn đề và điều chỉnh hành vi. Theo một nghĩa nào đó, trí tuệ cảm xúc liên quan đến khả năng hiểu, kiểm soát và sử dụng cảm xúc. năm chiều:

 • Tình cảm
 • Hòa đồng
 • Sức khỏe
 • Tự kiểm soát
 • Khác

Các thành phần này được tạo thành từ 15 thành phần phụ
:

 • Đặc điểm Sự đồng cảm
 • Nhận thức cảm xúc
 • Biểu hiện cảm xúc
 • Các mối quan hệ

Hòa đồng

 • Quản lý cảm xúc
 • Sự quyết đoán
 • Nhận thức xã hội

Sức khỏe

 • Lòng tự trọng
 • Đặc điểm lạc quan
 • Đặc điểm hạnh phúc

Tự kiểm soát

 • Điều chỉnh cảm xúc
 • Kiểm soát xung động
 • Kiểm soát căng thẳng

Khác

 • Khả năng thích ứng
 • Động lực bản thân