“Không nghi ngờ gì nữa, trí tuệ cảm xúc hiếm hơn trí thông minh sách vở, nhưng kinh nghiệm của tôi cho biết nó thực sự quan trọng hơn trong việc tạo nên một nhà lãnh đạo. Bạn chỉ không thể bỏ qua nó ”.

– Jack Welch, chủ tịch của GE, phát biểu với Wall Street Journal

Dấu hiệu của trí tuệ cảm xúc thấp

Signs of Low Emotional Intelligence