Hôm nay, chúng ta hãy thu thập một số thông tin về tình trạng nghèo đói trên toàn thế giới để chuẩn bị một báo cáo đẹp ở định dạng trực quan đồ họa thông tin bằng cách sử dụng mẫu tạo sẵn.

Hơn 1 tỷ người nghèo cùng cực trên thế giới vào năm 2030

Một báo cáo do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc công bố ngày 3 cho biết, với tác động lâu dài và nghiêm trọng của đại dịch mới, đến năm 2030, 207 triệu người khác trên toàn thế giới sẽ rơi vào cảnh nghèo cùng cực. Kết quả là tổng số người cực kỳ nghèo vượt quá 1 tỷ người.

The World Wide Report Infographic

Dưới đây là một số sự thật về tình trạng nghèo đói trên thế giới:

  • Để đo lường khía cạnh tài chính của nghèo đói, các chuẩn nghèo toàn cầu được sử dụng. Các ngưỡng $ 1,90, $ 3,20 và $ 5,50 một ngày phản ánh các tiêu chí khác nhau về tình trạng nghèo đói trên toàn thế giới. Người ta coi rằng những người sống trên 1,90 đô la một ngày đang sống trong tình trạng nghèo đói nghiêm trọng.
  • Thu nhập không phải là thước đo đầy đủ của sự đau khổ. Tiếp cận (hoặc thiếu) việc làm, sức khỏe, dinh dưỡng, đi học, vệ sinh, nhà ở, v.v. là những khía cạnh khác của nghèo đói.
  • 10% dân số thế giới sống trong cảnh nghèo cùng cực (dưới 1,90 đô la một ngày) vào năm 2015 (số liệu gần đây nhất có sẵn).
  • Năm quốc gia là quê hương của một nửa trong số 736 triệu người trên thế giới sống trong tình trạng nghèo đói nghiêm trọng: Ấn Độ, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia

Có rất nhiều sự kiện, thông tin và câu chuyện về chủ đề này. Chia sẻ ý tưởng của bạn và đăng ý kiến ​​của bạn với bạn bè của bạn!