Tất cả chúng ta đều rất bận rộn. Mỗi ngày chúng ta nói và nghe:

 • Tôi bận quá!
 • Tôi rất bận rộn với công việc của mình;
 • Gia đình tôi khiến tôi bận rộn.

Công việc của chúng ta luôn chồng chất mỗi ngày và chúng ta không có đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sự bận rộn có thể khiến chúng ta không thể thực sự làm việc hiệu quả và đưa ra những quyết định quan trọng. Vì vậy, thời gian là quý giá – một thứ hàng hóa mà không ai có thể mua hơn! Tại sao chúng ta không tối đa hóa hiệu quả của mình ngay bây giờ? Hãy thực hiện một số hành động và loại bỏ các chiến lược không hiệu quả.

Dưới đây là một số mẹo để tiết kiệm thời gian:

 • Quy tắc 20/80 – Đơn giản hóa chương trình làm việc bằng cách làm ít hơn, nhưng tập trung vào các mục quan trọng và hoàn thành sớm việc quan trọng hoặc khẩn cấp
 • Giao nhiệm vụ – nếu người khác sẽ làm, hãy giao nó.
 • Tập trung vào một nhiệm vụ hoặc dự án duy nhất và hoàn thành nó trước. Tránh nhiều nhiệm vụ bất cứ khi nào có thể
 • Tránh các cuộc họp
 • Tránh nói chuyện dài dòng tại nơi làm việc
 • Học cách nói không
 • Lập kế hoạch cho lịch trình của bạn
 • Giới hạn thời gian trên email và phương tiện truyền thông xã hội.