Sử dụng chỉnh sửa lưới khi vẽ bản đồ có thể giúp bạn chỉnh sửa định dạng và đầu kết nối. This video could be direction you how to use the arided mod map in Visual Paradigm Online.

Khi chỉnh sửa thiết kế của mình, bạn có thể đi tới Bảng cài đặt, để bật hiển thị lưới trong trình chỉnh sửa. Bạn cũng có thể điều chỉnh kích thước lưới, cũng như màu sắc của nó.

Theo mặc định, lưới có kích thước 10pts màu xám nhạt được hiển thị trên canvas sơ đồ. Và nó không được bao gồm khi bạn in sơ đồ hoặc khi bạn xuất nó sang định dạng hình ảnh hoặc tệp PDF.

  1. Đảm bảo không có gì được chọn trong biểu đồ để bạn có thể xem tab sơ đồ trong Bảng cài đặt.
  2. Bạn có thể nhấp vào hộp kiểm Lưới trong tab Sơ đồ để hiển thị hoặc ẩn lưới trên khung vẽ.

    Sử dụng lưới trình chỉnh sửa sơ đồ

Đặt kích thước lưới

Nhập kích thước mới vào trường Văn bản lưới trong tab Sơ đồ hoặc sử dụng mũi tên lên và xuống để tăng hoặc giảm kích thước của lưới.

Đặt màu lưới

Nhấp vào nút màu bên cạnh trường Kích thước lưới trong tab Sơ đồ để thay đổi màu của lưới, sau đó chọn màu mới từ bảng màu hoặc nhập mã hex màu để thay đổi màu.