Biểu quyết là một phương pháp được các nhóm sử dụng để đưa ra quyết định tập thể hoặc bày tỏ ý kiến, thường là sau khi thảo luận, tranh luận hoặc vận động. Các nền dân chủ bầu ra các quan chức cấp cao bằng cách bỏ phiếu. Những người bỏ phiếu cho một ứng cử viên được gọi là “cử tri”.

Trong các tổ chức nhỏ hơn, việc bỏ phiếu có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Bầu cử: Để chính thức bầu một người khác bằng cách bỏ phiếu, chẳng hạn như ở nơi làm việc, trở thành thành viên của một hiệp hội chính trị hoặc để chọn một vai trò cho người khác. Bỏ phiếu không chính thức có thể được thực hiện thông qua thỏa thuận miệng hoặc cử chỉ bằng lời nói, chẳng hạn như giơ tay hoặc phương tiện điện tử.

Lịch sử bầu cử ở Hoa Kỳ

  • 1788 : Những người cha sáng lập của Hoa Kỳ thành lập Cử tri đoàn. Người dân Mỹ không trực tiếp bầu Tổng thống. Thay vào đó, Cử tri đoàn bầu ra Tổng thống.
  • 1789 : Hoa Kỳ bầu George Washington làm Tổng thống đầu tiên của mình.
  • 1820–1830 : Họ thành lập hiến pháp tiểu bang của riêng mình khi họ tham gia liên minh, chỉ định ai đủ tư cách bỏ phiếu. Phần lớn những người đàn ông da trắng sở hữu đất là những cử tri đã đăng ký. Có một số lượng giới hạn đàn ông da đen tự do được phép bầu cử, nhưng không có phụ nữ da trắng hoặc da đen.
  • 1840 : Phụ nữ bắt đầu tổ chức để xin quyền bầu cử hay còn gọi là quyền bầu cử.

Voting Procedure