Ở hầu hết các quốc gia, tái chế được coi là mối quan tâm của chính phủ hơn là trách nhiệm của cá nhân. Ở các quốc gia như Anh và Đức, việc tái chế phải tuân theo các hạn chế của chính phủ, mặc dù ở các quốc gia khác, người ta bắt buộc phải tái chế theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Tái chế Quốc tế, tái chế là một ngành công nghiệp trị giá 200 tỷ đô la, đây là một khía cạnh quan trọng của quản lý chất thải. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cảm thấy khó khăn trong việc tái chế các sản phẩm hàng ngày do thiếu ý thức và khuyến khích cá nhân.

Dưới đây là một số thông tin liên quan đến quản lý và tái chế chất thải:

  • Có tới 2,12 triệu tấn chất thải được tạo ra mỗi năm do tái chế không đúng cách.
  • Khoảng 300 triệu tấn chất thải nhựa được sản xuất mỗi năm một nửa trong số đó là chất thải dùng một lần.
  • Có tới 91% rác thải nhựa không được xử lý. Hầu hết nhựa nằm trong các bãi chôn lấp.
  • Theo một cuộc khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Đức có tỷ lệ tái chế gần 56% chất thải cao nhất thế giới.
  • Hàn Quốc là quốc gia châu Á có xếp hạng cao nhất về tái chế

Giúp để cứu trái đất! Nghiên cứu và thiết kế đồ họa thông tin của riêng bạn để quảng bá và chia sẻ với bạn bè của bạn.