“Kỹ năng mềm” là những kỹ năng không liên quan trực tiếp đến một công việc cụ thể. Chúng là những đặc điểm chung giúp mọi người phát triển trong môi trường làm việc, trường học hoặc xã hội, bất kể kinh nghiệm, vai trò hoặc kỷ luật của họ. Đôi khi chúng được gọi là kỹ năng có thể chuyển giao hoặc kỹ năng giữa các cá nhân.

Tại sao Kỹ năng mềm lại quan trọng như vậy?

Hầu hết mọi tương tác với ai đó đều yêu cầu một số kỹ năng mềm ở mức độ. Trong công ty, bạn có thể là:

  • Đàm phán để giành được hợp đồng mới,
  • Trình bày ý tưởng với các sinh viên khác trong lớp,
  • Lập lịch thời gian để đảm bảo bạn hoàn thành công việc đúng hạn, v.v.

Chúng ta sử dụng các kỹ năng mềm hàng ngày, vì vậy việc phát triển chúng sẽ giúp bạn có nhiều khả năng thành công hơn trong bất cứ việc gì bạn làm. Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra rằng các kỹ năng mềm hiện nay đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp bạn nổi bật và thăng tiến trong sự nghiệp. Nhiều trường đại học và cao đẳng đã bắt đầu đưa các kỹ năng mềm của sinh viên vào như một phần không thể thiếu trong chương trình học của họ.

Kỹ năng cứng và Kỹ năng mềm

Kỹ năng cứng  là những kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật mà bạn cần để thực hiện một công việc. Những kỹ năng khó này có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào lĩnh vực của bạn. Ví dụ: nếu bạn là một lập trình viên, bạn có thể cần phải thành thạo một ngôn ngữ (chẳng hạn như JavaScript), phát triển các kỹ năng logic của mình và học cách suy nghĩ như một chiếc máy tính.

Kỹ năng mềm  là kỹ năng hữu ích trong bất kỳ công việc nào. Vì hầu hết các công việc đều liên quan đến giao tiếp với mọi người, các kỹ năng như kiên nhẫn, lắng nghe và nhiệt tình sẽ phục vụ tốt cho bạn. Các kỹ năng mềm khác, chẳng hạn như sự tận tâm, tổ chức và đạo đức làm việc vững vàng, cũng sẽ giúp các kỹ năng cứng của bạn tỏa sáng.

Dưới đây là 10 kỹ năng mềm cần thiết giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp.