Mô hình Chuyển đổi Cầu, tập trung vào quá trình chuyển đổi hơn là thay đổi. Ý tưởng tập trung vào quá trình chuyển đổi hơn là thay đổi không chỉ là vấn đề về từ ngữ mà nó còn tạo ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác để quản lý sự thay đổi.

Thay đổi vs Chuyển đổi

Thay đổi là một sự kiện hoặc tình huống bên ngoài xảy ra: chiến lược kinh doanh mới, thay đổi lãnh đạo, sáp nhập hoặc sản phẩm mới. Tổ chức tập trung vào kết quả mong muốn mà thay đổi sẽ tạo ra, thường là phản ứng đối với sự kiện bên ngoài và thay đổi có thể diễn ra nhanh chóng.

Quá trình chuyển đổi là quá trình tâm lý bên trong mà mọi người trải qua khi họ tiếp thu và thích nghi với các tình huống mới do sự thay đổi mang lại. Một nhà lãnh đạo giỏi lường trước được rằng sự thay đổi có thể khiến mọi người rơi vào khủng hoảng. Điểm khởi đầu để đối phó với quá trình chuyển đổi không phải là kết quả, mà là kết thúc của việc mọi người bỏ lại tình trạng cũ.

Vì vậy, thay đổi là một sự kiện, nhưng biến đổi là quá trình bạn trải qua để đáp ứng với thay đổi.

Mô hình chuyển đổi cầu là gì?

 

Quá trình chuyển đổi là buông bỏ quá khứ và tiếp nhận những hành vi hoặc cách suy nghĩ mới

– William Bridges (cuốn sách: Quản lý quá trình chuyển đổi)

Chỉ khi các nhà lãnh đạo và tổ chức giải quyết các vấn đề chuyển đổi mà mọi người gặp phải trong quá trình thay đổi thì thay đổi mới có thể thành công. Nếu sự thay đổi được thực hiện theo kế hoạch, điều quan trọng là hỗ trợ mọi người nhận ra sự chuyển đổi, thay vì cưỡng bức hoàn thành việc chuyển đổi. Đây là chìa khóa để tận dụng các cơ hội đổi mới và tạo ra sự linh hoạt của tổ chức.

Nó thực hiện điều này bằng cách trình bày chi tiết ba giai đoạn chuyển đổi, mỗi giai đoạn phải hướng dẫn nhân viên thực hiện thay đổi thành công:

CHỈNH SỬA MẪU MÔ HÌNH CHUYỂN TIẾP CẦU NÀY

 

  1. Kết thúc   (Giúp mọi người ‘từ bỏ’ lối mòn cũ) – Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là: nhận ra rằng trong bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ có mất mát.
  2. Vùng trung lập (Giúp mọi người thực hiện ‘hành trình’) – Mọi người khám phá những cách tồn tại mới. Họ học những điều mới, tạo ra các quy trình mới và bắt đầu tiến tới những khởi đầu mới. Trong giai đoạn này, mọi người có thể cảm thấy lạc lõng, thất vọng, được khen thưởng và phấn khởi.
  3. Khởi đầu mới (Khuyến khích cam kết với tương lai mới) – Mọi người chấp nhận rằng họ có thể là một phần của quá trình thay đổi, chuyển đổi hoàn toàn sang một thực tế mới. Mục đích chính ở đây là nâng cao kết quả của sự thay đổi và duy trì mục đích rõ ràng cũng như tốc độ đạt được.

 

CHỈNH SỬA MẪU MÔ HÌNH CHUYỂN TIẾP CẦU NÀY

Các mẫu và ví dụ về mô hình chuyển tiếp cầu

 

CHỈNH SỬA MẪU MÔ HÌNH CHUYỂN TIẾP CẦU NÀY

 

CHỈNH SỬA MẪU MÔ HÌNH CHUYỂN TIẾP CẦU NÀY

CHỈNH SỬA MẪU MÔ HÌNH CHUYỂN TIẾP CẦU NÀY