Tiếp thị kỹ thuật số, còn được gọi là tiếp thị trên web, là việc quảng cáo sản phẩm để giao tiếp với khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng Internet và các phương tiện truyền thông kỹ thuật số khác. Là một kênh tiếp thị, không chỉ bao gồm Facebook, Google AD, Youtube, các phương tiện truyền thông xã hội khác và quảng cáo biểu ngữ dựa trên web mà còn bao gồm cả văn bản và truyền thông đa phương tiện.

Tiếp thị kỹ thuật số sử dụng đồ họa thông tin

Điều này không còn nghi ngờ gì nữa về việc ba hoặc bốn năm trước đây, đồ họa thông tin đã trở thành một công cụ tiếp thị nội dung rất phổ biến và hiệu quả. Trong khi hầu hết các thương hiệu sản xuất hàng loạt nội dung blog chung chung để tăng khả năng hiển thị, thì đồ họa thông tin kết hợp hình ảnh sống động với văn bản súc tích để giúp khán giả hiểu nhiều chủ đề khác nhau.

Tại sao đồ họa thông tin là một phần quan trọng của chiến lược tiếp thị kỹ thuật số? Dưới đây là một số lý do khác:

  • Tăng cường SEO.
  • Nâng cao nhận thức về thương hiệu và đánh giá cao tên tuổi.
  • Làm cho một chủ đề phức tạp dễ hiểu hơn
  • Làm cho một chủ đề khô khan trở nên thú vị hơn

Đồ họa thông tin tiếp cận nhiều người xem hơn bằng cách thu hút sự chú ý của họ vào những chi tiết quan trọng nhất mà bạn muốn họ giữ lại. Thay thế văn bản cho đồ họa thông tin giúp bạn đi đúng vào vấn đề bằng cách giải thích các số liệu thống kê đơn giản và giảm số lượng từ trong quá trình này.

What is Digital Marketing Infographic