Một phần quan trọng của giao tiếp là kỹ năng viết. Kỹ năng viết là một phần quan trọng của rất nhiều công việc trong hầu hết mọi lĩnh vực. Kỹ năng viết tốt cho phép bạn truyền tải thông điệp của mình đến nhiều đối tượng hơn một cách nhất quán và dễ dàng hơn là nói chuyện trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Ngày nay, chúng ta ngày càng có nhiều trường hợp yếu kỹ năng viết, đặc biệt là trên internet, tức là blog và mạng xã hội, nơi mọi người đều có thể là tác giả. Kỹ năng viết kém tạo ra ấn tượng đầu tiên kém và nếu họ phát hiện ra lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, nhiều người đọc có thể có phản ứng tiêu cực ngay lập tức.

Viết hiệu quả

Viết hiệu quả là một thử thách khó khăn, vì nó đòi hỏi nhiều hơn là ngữ pháp thích hợp. Bạn phải nắm vững cách hiểu cấu trúc câu, phát triển vốn từ vựng và củng cố các kỹ năng viết cơ bản khác.

  • Sử dụng biểu thức một cách ngắn gọn và chính xác
  • Chuyển câu thành đoạn văn và đoạn văn thành tài liệu
  • Sử dụng các cấu trúc và mẫu ngữ pháp để giúp bạn viết tiếng Anh tốt.
  • Lập kế hoạch, chỉnh sửa và sửa đổi – như bản nháp đầu tiên không bao giờ hoàn hảo

Ngoài ra, nếu nghề nghiệp của bạn bao gồm làm việc trên các tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ cho các nhiệm vụ liên quan đến công nghệ, thì việc có kỹ năng viết kỹ thuật đáng tin cậy có thể trở nên quan trọng. Những kỹ năng này rất quan trọng để cung cấp kiến ​​thức công nghệ phức tạp theo cách thân thiện với người dùng.

Writing Skills Infographic