Trong VP Online, bạn có thể tạo lưu đồ bằng cách chọn công cụ lưu đồ, sau đó thiết kế lưu đồ thành các tác phẩm của mình.

Lưu đồ là gì

Lưu đồ là một loại sơ đồ đại diện cho một quy trình hoặc quy trình làm việc. Lưu đồ cũng có thể được định nghĩa là một biểu diễn sơ đồ của một thuật toán, một cách tiếp cận từng bước để giải quyết một nhiệm vụ. Lưu đồ hiển thị các bước dưới dạng các hộp có nhiều loại khác nhau và thứ tự của chúng bằng cách kết nối các hộp bằng các mũi tên.

Tạo sơ đồ trong bản trình bày

Khi tạo bản trình bày, bạn có thể tạo sơ đồ cho các tác phẩm của mình. Bạn có thể chỉnh sửa, mở rộng và tạo kiểu cho sơ đồ của mình khi bạn cần.

  1. Chọn Sơ đồ ở phía bên trái, sau đó cuộn xuống danh mục lưu đồ.
  2. Bạn có thể thấy rất nhiều phần tử lưu đồ trong danh mục, bạn có thể kéo và thả các phần tử để tạo lưu đồ trong thiết kế của mình và nhập văn bản vào lưu đồ.

    Tạo sơ đồ trong bản trình bày

Thay đổi kiểu lưu đồ

Sau khi tạo lưu đồ trong thiết kế của mình, bạn có thể thay đổi kiểu lưu đồ trong bảng định dạng.

  • Chọn một hoặc nhiều hình dạng hoặc trình kết nối, sau đó thay đổi kiểu của chúng bằng bảng định dạng ở bên phải.

  • Màu của các cột có thể được điều chỉnh trong phần “Kiểu” của bảng định dạng.

  • Màu phông chữ và kích thước phông chữ cũng có thể được điều chỉnh, trong phần “Văn bản” trong bảng định dạng.

  • Sử dụng thanh công cụ bên dưới khung vẽ để thay đổi thu phóng và làm việc với các chi tiết, hoàn tác hoặc làm lại các thay đổi, di chuyển hình dạng về phía trước hoặc phía sau, làm việc với các kiểu, thay đổi trình kết nối và hơn thế nữa.

Mẹo: Bạn có thể thay thế một phần tử bằng một phần tử khác sau khi thiết kế mà không cần tạo lại nội dung của nó.
Tìm hiểu thêm: Thay thế các hình dạng hiện có