هنگامی که کار خود را از طریق اینترنت به اشتراک می گذاریم، یا در صورتی که برخی از دستگاه ها شامل نمایشگر PDF نباشد، تبدیل سند PDF ما به HTML ممکن است یکی از راه حل های خوب باشد. VP Online PDF Converter را امتحان کنید و متوجه خواهید شد که کار بسیار آسانی است!

نحوه تبدیل PDF به HTML

نحوه تبدیل PDF به HTML

پس از ورود به فضای کاری ما، به داشبورد بروید و روی Apps-PDF کلیک کنید .
سپس، Convert PDF to را در قسمت Tools انتخاب کنید .

پس از آپلود PDF، HTML را انتخاب کرده و تبدیل ما را شروع کنید.

برای دریافت فایل تبدیل شده روی دکمه دانلود کلیک کنید.

سپس می توانیم کار خود را در هر مرورگر وب بخوانیم.

اطلاعات بیشتر درباره VP Online PDF Tools

تبدیل PDF به سند MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

تبدیل PDF به MS Word در آیفون
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

تبدیل PDF به MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

تبدیل PDF به MS Excel در آیفون
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

تبدیل PDF به MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

نحوه تبدیل PDF به MS PowerPoint در آیفون
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

تبدیل PDF به HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

تبدیل PDF به تصاویر
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

نحوه ویرایش PDF در آیفون
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

نحوه ادغام PDF ها
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

نحوه انجام OCR در PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

نحوه حذف صفحات از PDF با استفاده از ابزار PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

چگونه یک PDF را به چندین فایل تقسیم کنیم
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

نحوه استخراج صفحات از یک PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/