مایکروسافت اکسل یک فرمت رایج است که در آن داده ها را ذخیره می کنیم. ما می توانیم محاسبات را انجام دهیم و داده ها را به صورت نمودار تجسم کنیم. وقتی فایل های پی دی اف را دریافت می کنیم و می خواهیم آنها را در اکسل ویرایش کنیم، نیازی نیست که داده ها را یک به یک وارد کنیم. Visual Paradigm Online PDF Converter می تواند به شما در تبدیل PDF به MS Excel در چند مرحله کمک کند!

نحوه تبدیل PDF به MS Excel

نحوه تبدیل PDF به MS Excel

PDF را در فضای کاری آپلود کنید

پس از ورود به فضای کاری ما، روی Apps- PDF کلیک کنید، سپس به Tools بروید و روی Convert PDF to کلیک کنید. 

PDF را در صفحه آپلود کنید، همچنین می توانیم مستقیماً فایل را بکشیم و رها کنیم. XLSX
را انتخاب کنید و روی دکمه تبدیل زیر کلیک کنید تا تبدیل شروع شود.

برای شروع دانلود سند تبدیل شده روی دکمه دانلود در بالا کلیک کنید .

سند خود را در MS Excel ویرایش کنید

سند را در MS Excel باز کنید و می توانیم نسخه خود را شروع کنیم.

اطلاعات بیشتر درباره VP Online PDF Tools

تبدیل PDF به سند MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

تبدیل PDF به MS Word در آیفون
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

تبدیل PDF به MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

تبدیل PDF به MS Excel در آیفون
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

تبدیل PDF به MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

نحوه تبدیل PDF به MS PowerPoint در آیفون
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

تبدیل PDF به HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

تبدیل PDF به تصاویر
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

نحوه ویرایش PDF در آیفون
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

نحوه ادغام PDF ها
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

نحوه انجام OCR در PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

نحوه حذف صفحات از PDF با استفاده از ابزار PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

چگونه یک PDF را به چندین فایل تقسیم کنیم
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

نحوه استخراج صفحات از یک PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/