PDF فرمت فایل رایجی است که امروزه از آن استفاده می کنیم. به منظور افزایش تجربه استفاده، ابزارهای بیشتری برای ویرایش PDF وجود دارد. با این حال، در صورتی که کامپیوتر همراه خود نداشته باشید، همچنان می توانید توسط ویرایشگر PDF VP Online در آیفون خود ویرایش کنید. در این مقاله می توانید نحوه انجام آن را بیاموزید.

نحوه ویرایش PDF در آیفون

PDF را در VP Online آپلود کنید

پس از ورود به فضای کاری ما، روی دکمه نوار سه گانه در بالا سمت چپ کلیک کنید.
روی PDF زیر Apps کلیک کنید.

      

روی دکمه Import کلیک کنید، سپس PDF را در صفحه آپلود کنید

      

سپس می توانیم PDF را از طریق VP Online باز کنیم و شروع به ویرایش کنیم.

PDF را ذخیره و به اشتراک بگذارید

پس از ویرایش، کار را در Visual Paradigm Online ذخیره کنید.

     

همچنین می‌توانیم کار را به‌عنوان یک PDF جدید صادر کنیم و آن را در تلفن شما دانلود کنیم.

      

ما می توانیم آن را در تلفن خود مشاهده کرده و PDF را با دوستان خود به اشتراک بگذاریم.

اطلاعات بیشتر درباره VP Online PDF Tools

تبدیل PDF به سند MS Word
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-document/

تبدیل PDF به MS Word در آیفون
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-word-on-iphone/

تبدیل PDF به MS Excel
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel/

تبدیل PDF به MS Excel در آیفون
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-excel-on-iphone/

تبدیل PDF به MS PowerPoint
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint/

نحوه تبدیل PDF به MS PowerPoint در آیفون
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-ms-powerpoint-on-iphone/

تبدیل PDF به HTML
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-html/

تبدیل PDF به تصاویر
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-convert-pdf-to-images/

نحوه ویرایش PDF در آیفون
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-edit-pdf-on-iphone/

نحوه ادغام PDF ها
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-merge-pdfs/

نحوه انجام OCR در PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-perform-ocr-on-a-pdf/

نحوه حذف صفحات از PDF با استفاده از ابزار PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-delete-pages-from-pdf-using-pdf-tools/

چگونه یک PDF را به چندین فایل تقسیم کنیم
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-split-a-pdf-into-multiple-files/

نحوه استخراج صفحات از یک PDF
https://blog.visual-paradigm.com/how-to-extract-pages-form-a-pdf/